Season description


Season Participants

# Name Points
1 Ayaan Vishwakarma 268
2 Gauranga Arora 218
3 Rashi_cnova 161
4 Paridhi singh 131
5 Hridika Lakhani 123
6 samkit_cnova 65
7 CnovaChintan 0

Season Tournaments

# Tournament name Tournament status
1 Cnova Puzzle Tournament 3
Completed
2 Cnova Puzzle Tournament 2
Completed
3 Cnova Puzzle Tournament 1
Completed